Informační a komunikační technologie

 10/9/2011                Počítače.odt (12 kB)

8/10/2011                umět najít malování, kalkulačku, vytvořit novou složku, vysypat do koše a zase naopak obnovit..

19/11/2011              ochrana počítače - odstraňování prachu - péče a různé typy - antiviry - DÚ : Zjistit jaký tym antiviru máte doma..

3/12/2011                algoritmus= přesný popis všech činností, které mohou nastat.Pro vyjádření se využívají vývojové diagramy (M1 str. 56)Kosočtverec je                                                                              

                                rozhodování, které má 2 části -- kladné, záporné  

                               Obrázek.....postup činnosti co komu, kde a jak...dodělat vývojový diagram max ze tří a sčítání od jedné do n

14/1/2012               ICT 14.1.doc (6,5 kB)